fbpx
en

Ultim Luxury Villa lokasyon (ULVR)

Tèm ak Kondisyon yo

Tèm ak kondisyon sa yo aplikab pou tout rezèrvasyon.

Rezèrvasyon VILLA
Lè ou mande yon sitasyon sou entènèt, oswa lè ou ranpli yon rezèvasyon sou entènèt / anrjistreman, oswa lè ou mete anrjistreman ou nan telefòn, oswa lè ou siyen epi poste / faks yon fòm anrjistreman, ou aksepte Tèm ak Kondisyon sa yo kòm yon kontra obligatwa ant Ultim Luxury Villa Rental (abreje ULVR) sou non tèt ou ak nenpòt lòt manm nan pati ou. ULVR pa ka aksepte anrjistreman ou san yo pa yon fòm anrjistreman siyen, oswa yon ranpli rezèvasyon sou entènèt, oswa yon demann imèl rezève Villa ou, oswa konfimasyon vèbal ou a kontinye bay nan telefòn lan. Yon konfimasyon anrjistreman ekri / imèl voye ba ou pa ULVR vle di ULVR te aksepte anrjistreman ou, sijè a resevwa depo ou.

ADRÈS EMAIL, TELEFONEN & KOPI PASPORT
Li enpòtan pou nou gen yon adrès imel ki valab. Si ou chanje sa ou ta dwe enfòme nou imedyatman. Nou koresponn pa imel. Yon fwa yo te fè anrjistreman ou epi nou te resevwa depo ou a, tout lòt korespondans se pa imel. N ap tou voye yon imèl ba ou tout enfòmasyon ou bezwen pou w ale nan vila a. Nou bezwen tou yon telefòn mobil pou nou ka kontakte ou pandan sejou ou. Pou nou respekte lwa lokasyon, nou mande tou yon kopi tout paspò envite omwen 14 jou anvan yo rive. Si w pa bay kopi paspò yo nan tan sa a, sa ka lakòz anile rezèvasyon w la. Nou mande tou nimewo telefòn nenpòt moun (yo) ki ap peye pou lokasyon Vila a pa kat kredi/debi. Pou tout peman ki fèt pa kat kredi/debi, moun ki gen kat la dwe prezan lè li rive nan vila a, epi li dwe montre kat kredi yo ak paspò yo kòm prèv ki montre li posede kat ak verifikasyon.

PEMAN, rezèvasyon ak depo
Lè yo fin fè anrjistreman ak konfimasyon ke dat ou mande pou lokasyon Villa yo disponib nou chaje yon 25% ki pa ranbousab depo nan pri lwaye a, plis nenpòt sèvis gardyen adisyonèl ou te rezerve pou ou menm ak pati ou. Se rezèvasyon ou garanti sèlman yon fwa depo ou te resevwa yo. Balans ki rete nan pri lwaye a, plis nenpòt lòt sèvis gardyen ou te rezerve, plis yon GBP £ 1,000 konplètman ranbousab sekirite / domaj depo. (GBP £ 500 ranbousab sekirite / domaj depo pou apatman) se akòz de mwa kalandriye anvan dat la kòmanse lokasyon. Anrjistreman ki fèt mwens pase de mwa kalandriye anvan lokasyon an kòmanse dwe peye an plen sou anrjistreman. Ou pral imèl yon rapèl pou balans lan ak dat la li dwe asire peman te fè nan tan. Peman yo te fè pa transfè labank nan kont labank nou an oswa atravè kat kredi (detay yo pral voye ba ou fè peman). Si ou pa fè peman balans ou a tan, sa ka lakòz ou pèdi anrjistreman ou.

Peman ki fèt pa kat debi oswa kredi. Kat debi pa pote okenn surcharge founi dokiman yo. Kat kredi MasterCard ak VISA pote nan 2.5% surcharge. Kat kredi Ameriken Express yo sijè jiska 3.5% surcharge. Sòf si yo te dakò otreman, tout lajan yo pral konvèti nan liv Britanik Sterling GBP, nan pousantaj egzak Yahoo mache sou plas nan jou peman an. Pa gen okenn maj lajan, oswa komisyon pran pa ULVR.

SEKIRITE DEPO
Depo sekirite GBP 1,000 £ dwe peye ak peman balans ou. Nou mande pou ou enfòme nou nan nenpòt domaj grav oswa rupture ki te koze pandan sejou ou, ak yon lis tout rupture, tach, oswa domaj nan ekri lè ou kite. Ki kote tan pèmèt nou renmen fè yon chèk inisyal rapid nan pwopriyete a lè ou pati. Nou konprann ke pafwa sa a se pa posib akòz kontrent tan divès kalite; tankou kite pou vòl retou ou, envite ou lè l sèvi avèk chanm yo oswa procesna oswa reprezantan nou an pa disponib / gen ase tan yo tcheke Villa la. Yon chèk konplè ak detaye pral pran plas apre depa ou ak anvan arive envite nan pwochen an. Ou pral avize w de nenpòt fot oswa domaj yo te jwenn apre chèk detaye sa a (foto yo pral pran si sa posib) epi n ap avize w pi vit ke posib pri pou fè reparasyon oswa ranplasman. Tan sifizan dwe pèmèt pou nou fè sa, menm jan nou yo souvan ap tann pou founisè ban nou sityasyon.

Nenpòt bagay ki domaje, gate oswa kase pral chaje nan pri ranplasman an. Nou fè yon chaj nan GBP £ 34 pou chak èdtan yo kouvri tan nou jwenn sityasyon, travay, vwayaj, telefòn, ak nenpòt ki travay adisyonèl oblije ranje, repare oswa ranplase atik kase oswa domaje nan tan pou pwochen kliyan nou an. Nenpòt bagay ki dwe achte yo pral ranplase ak 'tankou pou tankou', nan menm kalite ak estanda. Pa gen okenn 'make-up' ap janm ajoute.

Depo sekirite a pral ranbouse apre pwopriyete a konplètman netwaye epi tcheke jan sa detaye pi wo a. Ta dwe depo garanti a pa kouvri tout domaj, reparasyon oswa ranplasman ki te koze Lè sa a, nou pral mande lajan siplemantè yo fè moute diferans lan. Ou otorize nou chaje kat kredi ou a pou kouvri tankou domaj adisyonèl oswa depans pou ranplasman, oswa si pa gen okenn kat kredi apwovizyone ou dakò yo transfere lajan yo adisyonèl nan lespas 7 jou nan notifikasyon an nan depans sa yo siplemantè.

RIVE AK DEPAK TAN
Sou premye jou a nan lokasyon ou a, Villa a pral pare pou ou soti nan 5pm. Ou ka rive ant 5pm ak 8pm. Sepandan nan kèk ka, nou kapab fè aranjman pou ou lage sak ou nan Villa a si ou rive pi bonè. Apre 8pm ou pral antrene yon GBP £ 45 chaj yo kouvri soti nan èdtan depans anplwaye yo. Si ou rive apre 12 minwi sa a ogmante a £ 90. Si vòl ou an reta oswa anile, ou oblije kontakte ULVR pou nou ka avize tout moun ki enplike. Si ou pa fè nou konnen nenpòt ki reta vòl oswa espere tan Villa rive nan plis pase 30 minit, sa pral lakòz nan yon chaj nan GBP £ 50. Si gen nenpòt reta, tanpri rele ak tèks nimewo mobil lan nan manadjè a Villa yo te ba ou nan enfòmasyon arive ou. Si pou nenpòt ki rezon ou pa ka kontakte manadjè a Villa ou ka telefone nou pandan lè biwo lajounen lendi a vandredi soti nan 9am - 5pm (GMT + 0) sou +44 (0) 2032 898 454.

Jou depa ou tanpri pare pou rankontre reprezantan nou an pou yon premye enspeksyon Villa ant 8am ak 10am. Villa a dwe libere pa 11am.

Sòf si pa yon akò davans ak ULVR, echèk yo kite pa 11am pral antrene yon siplemantè mwatye jou chaj pou lokasyon. Si ou pa kite pa 2pm nan jou depa ou a ap gen yon chaj siplemantè pou lokasyon tout jounen an.

ANILASYON AK ranbousman
Si ou anile anrjistreman ou plis pase de mwa kalandriye anvan dat arive ou Lè sa a, ou pral pèdi depo 25% ou sèlman ak nenpòt ki depans gardyen ki pa ranbousab. Si ou anile anrjistreman ou nan de mwa kalandriye nan dat arive ou Lè sa a, ou pral responsab pou 100% nan lokasyon an Villa ak nenpòt ki depans gardyen ki pa ranbousab.

Pa gen okenn eksepsyon nan règleman sa a ki kapab fèt pou nenpòt ki rezon, Se poutèt sa asirans jou ferye ak yon politik anile yo kouvri nenpòt ki ensidan sa yo ra rekòmande fòtman.

CORONA FLU VIRUS GARANTI
Si yon ofisyèl Covid-19 entèdiksyon vwayaj ki gen rapò anpeche ou vwayaje swa nan fuke, Thailand oswa Marbella, Espay Lè sa a, ou ka chwazi dat nouvo nan menm valè a oswa pi ba, jiska 9 mwa lwen dat arive orijinal ou, san yo pa penalite. Si nenpòt dat nouvo ou chwazi pou ou yo pi wo pwi Lè sa a, ou jis peye diferans lan. Pou kalifye pou garanti sa a peman ou dwe fèt tankou pou chak anrjistreman orijinal la. Garanti sa a aplikab pou tout rezèrvasyon ki fèt apre 6 mas 2020 la.

Pou tout rezèrvasyon ki fèt apre 1ye me 2020, ou gen chwa pou swa pran randevou dat vwayaj ou tankou pou chak paragraf ki anwo a, oswa ou ka mande ranbousman konplè tout peman ou peye yo, si yon entèdiksyon vwayaj ofisyèl akòz plis epidemi Covid-19 anpeche ou soti nan vwayaje swa nan fuke, Thailand oswa Marbella, Espay nan tan pou dat rezerve ou.

Si gouvènman an mande pou ou oswa envite ou yo pran vaksen kont Covid-19, lè sa a, chwazi pou pa pran vaksen an pa ka itilize kòm yon rezon pou okenn vwayaj, epi mande yon ranbousman oswa yon repwograme nan lokasyon vila ou an.

CHANJMAN NAN BOOKING AK DISPONIBILITE PWOPRIYETE
ULVR rezève dwa pou amande dat anrjistreman an. Sa a ka rive akòz plizyè rezon, pa limite a men ki gen ladan, lagè, kondisyon metewolojik negatif, revòlt ak oswa zafè konsènan sekirite patisipan yo, sikonstans operasyonèl tankou domaj ki te koze pa dife, oswa Villa a vin ka itilize akòz travay konpayi sèvis piblik oswa mank de sèvis, fwit, travay reparasyon oswa nenpòt lòt rezon sa yo. Nan sikonstans sa yo ka anrjistreman an bezwen ajiste kòmsadwa. ULVR pa responsab pou nenpòt depans adisyonèl oswa pèt ki ka fèt pa kliyan an akòz chanjman nan anrjistreman. Sa gen ladan, men se pa sa sèlman, nenpòt rezèvasyon otèl siplemantè oswa lokasyon machin, oswa pri a nan tikè avyon ki pa ranbousab. Sitiyasyon ka leve ki, nan opinyon nou an, fè li nesesè pou nou chanje orè a anrjistreman nòmal. Si ou pa ka aksepte dat yo nan nenpòt ki anrjistreman nouvo ke ULVR pwopoze, Lè sa a, ou ka pwopoze dat altènatif ki ULVR pral konsidere, epi yo ka mande pou yon sòm adisyonèl si ULVR dakò ak dat sa yo. Nou konseye ke asirans vwayaj ou kouvri restriksyon jou ferye.

Nan evènman an anvan arive ou, oswa pandan peryòd ou nan lokasyon, chwa Villa ou vin disponib oswa inutilizabl pou nenpòt ki rezon, eksepte fòs majè, nou rezève nou dwa a ofri ou yon pwopriyete altènatif nan menm nivo nan bon jan kalite ak nan yon zòn ki sanble , oswa pou ranbouse tout lajan yo peye jiska dat epi anile anrjistreman an. Nou rezève dwa sa a nan ka a nan eklatman disponiblite, sitiyasyon inatandi, enprevi oswa enkontwolab. Si ULVR avèk siksè kapab ofri ou yon pwopriyete ki sanble ak kote, yo pral ranbouse yon ranbousman pro rata pou diferans lan si pwopriyete yo ofri a se yon pri pi ba pou lokasyon pou menm peryòd la. Si ULVR pa kapab jwenn yon pwopriyete ki sanble Lè sa a, yon ranbousman konplè nan lajan peye yo pral retounen, oswa nan ka a ki gen kèk tan ki te itilize deja nan pwopriyete a anvan li vin disponib Lè sa a, yo pral bay yon ranbousman pro rata. Sa a konstitye responsablite a maksimòm de ULVR. ULVR yo pa responsab pou nenpòt lòt depans oswa depans ki fèt tankou rmaniman oswa anile vòl oswa anboche machin. Nou rekòmande seryezman kouvèti asirans jou ferye.

ASIRANS
ULVR rekòmande ke ou pran bon jan asirans vwayaj, ki gen ladan kouvèti pou tretman medikal, aksidan ak rapatriman, ak anile jou ferye ak restriksyon. Se responsablite ou ke ou fè aranjman, oswa asire pati ou a gen ki apwopriye asirans vwayaj konplè. Sa a gen ladan kouvèti pou maladi, aksidan pèsonèl ak reta vwayaj / anile. Nou sipoze ke tankou yon politik se nan fòs anvan ou ale.

TARIF LWAYE VILLA AK GARANTI pri
Pri site oswa wè sou sit entènèt nou an se moun ki an efè nan moman sa a lè ou te fè anrjistreman ou, epi yo rete garanti yon fwa yo te peye 25% depo rezèvasyon an. Yon fwa ke yon pri te dakò ak depo peye ULVR pa pral chanje pri sa a nan okenn sikonstans, konsa veye kont nenpòt ogmantasyon pri nan lavni.

RESPONSABLITE NOU
Nou responsab pou bay sèvis yo ki nan lis sou sit entènèt nou an, kote li nan kontwòl nou an. Nou ak anpil atansyon epi regilyèman kontwole pwopriyete nou yo. ULVR pa ka garanti ke tout atik ki nan lis sou sit entènèt nou an pral fonksyonèl nan tout tan, sepandan tout inisyativ yo pral fè yo korije nenpòt pwoblèm le pli vit ke nou pètèt kapab. Nou rezève nou dwa san avètisman alavans pou retire nenpòt pati oswa tout enstalasyon ki disponib yo, epi pou fè chanjman sa yo ki nesesè. Anplis de sa, li te dakò pa ou ke mèt pwopriyete yo, operatè yo ak ajan nan pwopriyete yo pou lokasyon nan ULVR yo pa gadyen yo nan nenpòt ki sekirite kliyan yo epi yo, endividyèlman oswa kolektivman, yo pa ka responsab nan okenn fason pou nenpòt ki ensidan, ki ta ka rezilta nan maladi, aksidan, lanmò oswa lòt domaj, pèt oswa vòl kliyan an, pwopriyete li, oswa fanmi li, resevwa eritaj Bondye, oswa asiyen. Responsablite ULVR limite a sa sèlman yon total pri anrjistreman endepandaman de tit / reklamasyon an.

AJAN ULVR AK REPREZANTAN
Ajan nou yo ak reprezantan yo pa yon pati nan kontra sa a, ni yo pa responsab oswa responsab pou echèk nan bay nenpòt sèvis jan sa ka dekri nan literati nou an ki gen rapò ak kontra a.

DEVWA OU DE SWEN
Ou dakò kenbe Villa a tout tan pwòp e pwòp. Si nenpòt ki devèsman rive oswa kraze li dwe imedyatman siye ak netwaye. Anba okenn sikonstans, vè oswa istansil pa ka rete deyò menm jan li atire ensèk ak rat, osi byen ke van an ka kase. Anba okenn sikonstans, linèt, boutèy oswa istansil pa ka pran nan pisin lan oswa rmou. Linèt plastik, boutèy plastik ak bwat bwason dwe itilize sèlman. Si yon manm nan anplwaye wè nenpòt ki bagay an vè oswa boutèy swa nan oswa ozalantou pisin lan Lè sa a, pisin lan pral vide epi tcheke pou vè kase. Tou depan de gwosè pisin lan yon pri ant £ 1200 ak £ 2500 pral chaje pou ranplir dlo a epi pisin lan ap fèmen pandan ke sa rive.   

Ou asire ke Villa a se nan menm kondisyon an lè ou kite, menm jan li te ye lè ou te rive. Ou dwe kite Villa a pwòp epi pwòp nan tout chanm, linèt ak atik kwizin yo dwe ranmase ak lave, epi nenpòt fatra yo dwe sache epi jete yo anvan ou kite kay la. Li akseptab pou chaje machin alave a epi kòmanse sik la. Sèvyèt ka kite nan twalèt yo. Si Villa a pa kite nan yon eta pwòp ak pwòp Lè sa a, yo pral chaje w £ 150 pou yon sèvis netwayaj Villa. Tanpri fè nou konnen imedyatman si gen yon bagay kase, tache, make oswa domaje pandan sejou ou pou nou ka ranplase li nan yon fwa. Tou depan de sa ki kase, nou ka oblije fè yon chaj.

Lè ou kite yon chanm ou dwe etenn limyè yo, fanatik yo, epi sitou èkondisyone ak lòt aparèy konsomasyon gwo enèji. Èkondisyone pa ta dwe janm kite sou nan chanm vid kòm li sèlman pran 5 minit yo refwadi yon chanm. Yon fwa ankò, èkondisyone pa ta dwe janm chanje sou nan chanm ki gen swa pòt oswa fenèt louvri, sa a pa sèlman bat objektif la nan mete sou èkondisyone a, men li ka tou mennen nan rupture nan sistèm nan èkondisyone kòm li pral twòp travay ap eseye refwadi yon chanm nan yon tanperati vle ke li pa janm yo pral kapab yo rive jwenn. Si anplwaye nou yo wè lè-kondisyone kite nan chanm vid, ak chanm ki gen pòt eksteryè ak fenèt kite louvri yo pral enfim inite a èkondisyone imedyatman. Basen cho, jè dlo nan pisin, sona ak chanm vapè yo ta dwe tou etenn lè yo pa itilize yo.

Villas yo byen tcheke anvan arive ou pou nenpòt domaj ak nenpòt pwoblèm ki pa ka ranje yo anrejistre. Si ou wè nenpòt ki tach oswa mak espesyalman sou twal, reyur sou sifas vè, kase atik nan mèb, pòt oswa nenpòt atik ki pa fonksyone, ou ta dwe rapòte li pi vit ke posib apre ou rive ak nan premye 24 èdtan yo apre yo fin rive. Apre ou fin kite domaj yo te jwenn pandan pa reprezantan nan Villa yo pral final la.

VILLA OU ENKLI
Itilize nan Villa a ak fasilite li yo jan sa dekri sou sit entènèt nou an oswa konfimasyon anrjistreman ou. Tanpri sonje, ULVR pa ka garanti ke tout atik oswa enstalasyon ki nan lis sou sit entènèt nou an pral fonksyonèl tout tan. Si ou menm oswa nou jwenn yon fay, tout efò yo pral fè yo korije nenpòt pwoblèm le pli vit ke nou pètèt kapab, ou dwe avize nou touswit sou nenpòt pwoblèm sa yo. Atik yo pann, ak sèvis itilite ka jwenn entèwonp sepandan ra. Pa gen ranbousman oswa ajisteman pousantaj dwe fèt pou enprevi echèk mekanik. Pafwa nou ka nan men kontraktè deyò, oswa ap tann pou pyès de rezèv, men nou pral pouse yo osi difisil ke nou kapab korije nenpòt fot pi vit posib.

Si pwopriyete w la gen yon pisin chofe li se operasyonèl soti nan 1ye oktòb rive sezon fredi a 30 avril. Li pa obligatwa oswa chanje pandan peryòd 1ye me a 30 septanm, sepandan si ou vle gen sistèm nan chofaj pisin vire sou, yon chaj minimòm de £ 150, plis £ 50 pou chak jou pou dire a nan sejou ou a aplikab.

KLE VILLA
Nan Thailand ak Espay yo pral ba w de seri kle. Ou ka resevwa tou yon kontwòl elektwonik aleka pou garaj, pòtay antre oswa pòtay antre imobilye.

Nan Espay yo pral ba w tou yon sèl pòt devan kle ak kat pouvwa Villa. Si kat sa a pèdi Lè sa a GBP 100 £ chaje pou jwenn yon ranplasman. Kle pòt devan an ak kat pouvwa a pa janm kite Villa a, epi yo kenbe yo nan yon bwat ekstèn sekirite kle lè ou kite kay la. Bwat sa a gen yon kòd inik ki tabli pou tèt ou epi li pa dwe chanje. Si ou chanje kòd sa a epi nou pa ka louvri li, nou chaje pou ranplasman bwat sekirite kle GBP 500 £ la, kòm pa gen okenn fason pou ouvri li. Montan sa a dedwi nan depo garanti a.

Tout kle ak kat sekirite yo dwe byen veye epi retounen nan reprezantan Villa nou an sou depa ou. Si nenpòt ki kle oswa kat pèdi, yon pòt devan depans GBP £ 70 ranplase, telekomand elektwonik koute GBP £ 95, telekominikasyon sekirite nan byen imobilye ak kat pouvwa ranplasman koute GBP £ 120.

CHANM SAFES
Nan anpil nan chanm yo nan Villas nou yo nan Espay ak Thailand nou te enstale ti kofr kote ou ka estoke bagay ki gen valè ou yo. Li rekòmande pou yo itilize li nan magazen atik ki gen anpil valè tankou paspò, lajan kach, chèk vwayajè, telefòn mobil, kamera, ak bijou. Nenpòt bagay ki gen valè ki rete nan pwopriyete a se sèl responsablite envite yo e ni ULVR ni anplwaye yo pa ka responsab pou okenn pèt oswa domaj nan pwopriyete pèsonèl. Si ou pa sonje kòd la login, tanpri enfòme reprezantan nan Villa imedyatman. Si anplwaye yo Villa oblije louvri san danje a deyò nan lè nòmal k ap travay Lè sa a, yo pral fè yon chaj nan £ 50.

Fimen
Pwopriyete nou yo se pwopriyete ki pa fimen. Fimen sèlman pèmèt deyò. Tanpri, pa jete filtè sigarèt oswa souch sigarèt / siga nan jaden oswa nan plant. Si jaden nou an oblije kolekte souch sigarèt nan zòn sa yo yon chaj nan GBP £ 34 pou chak èdtan yo pral fè pou tan li nan fè sa. Si kay la pran sant lafimen lè sa a y ap fè yon netwayaj nan twal yo ki pral koute ant GBP £ 200 ak GBP £ 400 pou chak chanm depann sou ki jan anpil nan Villa a (sofa, rido, twal fin blan elatriye) bezwen netwaye.

ITILIZASYON DRON
Kòm nan pifò peyi yo, tou de Espay ak Thailand gen lwa strik sou l 'a ak lisans nan dron. Dron ak pilòt yo dwe anrejistre ak lisansye e nan okenn sikonstans dron pa janm ka vole sou Estates prive ak kay. Kòm sa yo, vole abèy entèdi sou nenpòt nan pwopriyete nou yo. Si yo kenbe ou vole yon abèy amann yo ekstrèmman wo epi yo pral depo ou dwe itilize yo peye amann lan ak nenpòt lajan adisyonèl ki nesesè yo pral responsablite ou tou epi yo pral chache nan men ou. Si anplwaye nou yo wè w ap vole yon abèy nan pwopriyete a, depo sekirite ou ap fèt pou yon peryòd minimòm 6 mwa pou kouvri nenpòt amann kap vini yo.

AKSÈ PWOPRIYETE
ULVR, manadjè Villa nou an, ekip antretyen, jaden, anplwaye antretyen, reprezantan ki nan ULVR, sekirite nan byen imobilye oswa polis la, oswa sous-kontraktè ULVR gen dwa pou yo aksè nan pwopriyete a ak lakou pwopriyete a nenpòt ki lè nan bi pou yo antretyen pwopriyete, netwayaj , Chanjman twal fin blan, netwayaj pisin, antretyen jaden, enspeksyon Villa ak / oswa gade ak pote soti nan nenpòt ki reparasyon esansyèl oswa woutin oswa antretyen travay.

Eksepte pou reparasyon esansyèl yo, enspeksyon sekirite, antretyen, netwayaj ak jadinaj regilye nou pral fè tout efò pou pran randevou kout konsa nan yon moman ki bon pou ou, pou respekte vi prive ou, epi pou pa entèwonp rete ou.

Okipasyon / Kapasite maksimòm de pwopriyete / envite adisyonèl
Anba okenn sikonstans pa gen dwa plis pase kantite maksimòm moun ki espesifye nan deskripsyon pwopriyete a, epi ki nan lis sou konfimasyon anrjistreman, kèlkeswa sa ki pi ba a, okipe pwopriyete a eksepte pa akò ekri alavans pa ULVR. Pwopriyete a pa ka re-kite oswa soulwe nan nenpòt lòt gwoup / pati oswa moun san yo pa apwobasyon an ekri nan ULVR. Nimewo a estanda nan envite pou Villas nou yo se:

Casa San Bernardo (14)
Gran Hacienda Florentina (15)
Gran Villa San Pietro (15)
Villa Baan Amandeha (20)
Villa Baan Amandhara (12)
Kay la Beach (6)

Nimewo a nan envite ke yon pwopriyete kapab akomode ka sèlman ogmante pa aranjman anvan yo. Kantite total moun ki pèmèt nan Villa a nenpòt ki lè limite sou kantite moun ki konfime sou konfimasyon anrjistreman an. Yo ta dwe yon gwoup rive ak plis envite pase dakò, yo pral oblije peye £ 100 pou chak envite adisyonèl pou chak swa, pou dire a nan tout peryòd la pou lokasyon. Selon diskresyon ULVR, yo ka mande envite siplemantè yo pou yo kite vila a imedyatman. Eksepsyon nan kloz sa a yo fèt sèlman pou tibebe ki poko gen 24 mwa nan moman vwayaj la.

Si ou ta renmen ogmante kantite envite pa plis pase kantite ki endike nan konfimasyon anrjistreman ou, nou ka mete kabann adisyonèl oswa kabann sofa nan chanm ki egziste deja yo. Maksimòm nou ka akomode se:

Casa San Bernardo (15)
Gran Hacienda Florentina (15)
Gran Villa San Pietro (15)
Villa Baan Amandeha (30)
Villa Baan Amandhara (18)
Kay la Beach (8)

Si ou vle ogmante kantite envite ou ka mande sa a omwen 72 èdtan anvan yo rive. Nou chaje GBP £ 49 (pou rete ki rive jiska sis nwit) ak GBP £ 34 (pou rete pi lontan pase sis nwit) pou chak moun pou chak lannwit pou chak envite adisyonèl pi wo a nimewo ki nan lis nan konfimasyon anrjistreman ou. Chaj yo te fè pou tout longè anrjistreman ou, epi yo pa pou peryòd ki pi kout. Eksepsyon nan kloz sa a yo fèt sèlman pou tibebe ki poko gen 24 mwa nan moman vwayaj la. Kòm yon egzanp, si ou ta vle ogmante kantite envite pou Villa Gran Hacienda Florentina a 19 moun pou 8 nwit, nou pral fè ou peye pou twa moun nan GBP £ 34 pou chak moun pou chak nan 8 nwit yo. Sa a kouvri depans yo nan twal fin blan ak sèvyèt, chanje twal fin blan, lave twal fin blan ak sèvyèt, l 'elektrisite, l' dlo, mete kanpe nan kabann yo adisyon, plis mete nòmal ak dlo. Bèso ti bebe ak chèz segondè yo sijè a disponiblite. Tanpri, toujou ban nou enfòmasyon sou envite ou dòmi aranjman, ki gen ladan konbyen marye, ak chanm sèl / kondisyon kabann sèl omwen 14 jou anvan yo rive ou a asire nou ka eseye ak mete aranjman yo kabann jan ou bezwen.

SÈVIS HOUSEKEEPING
Sa a kouvri netwayaj jeneral nan Villa a, kenbe pisin lan pwòp, pwòp kay la, chanje kabann ak netwaye twalèt yo. Se pa responsablite domestik yo pou kwit, sèvi, lave asyèt, oswa po ak chodyè, oswa pou netwaye apre envite yo. Si ou ta renmen tankou sèvis sèvant adisyonèl tanpri fè demann sa a nan moman anrjistreman jan nou ka bay plis èd.

Nou bay yon kabann plen, sèvyèt twalèt ak chanjman sèvyèt plaj nan kòmansman chak lokasyon. Lè sa a, nou bay yon lòt chanjman nan mitan semèn, ak de chanjman plis chak semèn apre sa. Pou rezèrvasyon nan 5 jou oswa mwens nou bay yon sèl kabann ak sèvyèt chanjman sou arive. Lòt chanjman kabann chak jou ka ranje nan yon pri nan GBP £ 25 pou chak kabann sèl, ak GBP £ 35 pou chak kabann doub.

Lòt sèvis antretyen ka ranje nan GBP £ 16 pou chak èdtan. Nan dimanch pa gen okenn sèvis pou kenbe men amwen ke nou dakò avèk nou epi nenpòt sèvis pou peye pou peye nan dimanch yo pral itilize sou lòt 6 jou yo nan semèn nan. Anplwaye nou yo ap travay èdtan yo soti nan 9am a 6pm nan Espay ak 8am a 5pm nan Thailand (sof si te dakò yon fason diferan) soti nan Lendi a Samdi. Pou sèvis adisyonèl / apre-èdtan tanpri kontakte nou.

Si ou mande anplwaye nou yo ede ou avèk lesiv, lave ak planch Lè sa a, nou pa ka responsab pou nenpòt ki kontraksyon oswa nenpòt domaj ki ka rive rad ou.

MARYAJ, EVÈNMAN ESPESYAL AK ENTREPRENYE
Maryaj ak evènman espesyal yo pèmèt nan Villas nou yo nan Phuket, Thailand. Se sèlman ti rasanbleman fanmi, anivèsè, ak sèlman ti evènman yo pèmèt nan Villas nou yo nan peyi Espay. Okenn evènman pa ka kontinye san diskisyon alavans ak ULVR. Tanpri kontakte nou pou diskite sou kondisyon ou yo. Yon depo adisyonèl ka mande selon evènman an ak pwopriyete. Nan Phuket nou ka kenbe maryaj entim ak maryaj gwosè mwayen oswa evènman. Si ou ta renmen nou ede w òganize evènman/maryaj ou a, nou kapab tou konfye maryaj oswa evènman lè l sèvi avèk espesyalis planifikatè maryaj ak konpayi Restoration. Nou sèlman pèmèt konpayi catering apwouve nan pwopriyete nou yo. Sa a se asire estanda kalite siperyè, yo anpeche domaj nan ekipman an, gen konesans nan kwizin nan ak ekipman, epi yo dwe abitye ak distribisyon an ak layout nan pwopriyete yo. Li bay ou tou sekirite ak founisè nou yo se patnè ou fè konfyans. Lè w gen yon maryaj oswa yon evènman antrepriz avèk nou, yon frè maryaj/evènman GBP £1,500 jiska 25 envite, ak GBP £2,500 pou 26 a 40 envite, ak GBP £3,500 soti nan 41 a 60 envite. Sa a kouvri siplemantè mete ak chire, itilizasyon, mete kanpe ak desann ke pwopriyete nou yo ekspoze a pandan nenpòt evènman.

Envite yo nan evènman yo dwe toujou respekte pwopriyete a, epi respekte règleman nou yo ak kominote yo sou bwi (Tanpri gade DISTURBASYON BRI, EVIKSYON anba a), pou yo pa deranje lòt rezidan nan katye a, patikilyèman apre 10.30 pm nan mitan lannwit. Si nou dekouvri ke maryaj la oswa nenpòt ki sòt de rasanbleman gwoup gen plis moun pase ofisyèlman pwograme ak peye pou nan Villa a, ak / oswa san pèmisyon davans ekri nou an, pati a se sijè a konfiske nan depo a tout sekirite Villa, epi yo pral mande imedyatman peye diferans lan nan frè ki apwopriye evènman Villa.

Chak pwopriyete kapab akomode yon maksimòm de kat machin, ki gen ladan nenpòt machin pou treteur ak òganizatè a. Li pa pèmèt pou envite ou yo pake sou wout prive a deyò pwopriyete yo, se konsa pou envite ou, fanmi ak zanmi ki pa rete nan pwopriyete nou an nou ka ede ou fè aranjman pou transpò navèt, oswa yo bezwen rive nan taksi.

CHEF PRIVE AK founisè founisè
Pou pwoteksyon pwopriyete a ak envite nou yo nou sèlman pèmèt apwouve founisè Restoration twazyèm pati. Si ou ta renmen yon chef prive nou ka ede fè aranjman pou youn pou ou. Nan tan lontan nou te jwenn ke chèf bezwen aksè nan Villa a trè bonè ak an reta e sa ka konpwomèt sekirite pwopriyete a sof si nou apwouve chef la. Chef la tou gen yon abitid pou yo te trè sal, epi yo ka lakòz anpil domaj nan kwizin nan nan yon Villa prive. Pou rezon sa a nou sèlman pèmèt chèf apwouve pa ULVR davans. Yon chaj nan £ 125 yon jou te fè pou chak jou se yon chef itilize pa ranje pa ULVR. Nenpòt domaj ki te koze pa yon chef oswa treteur ou kontra se responsablite nan envite yo. Anba okenn sikonstans yo pa ka bay kontraktè twazyèm pati kle oswa kòd aksè pwopriyete.

Lòt kontraktè eksteryè
Pou pwoteksyon pwopriyete a ak envite nou yo nou sèlman pèmèt apwouve Swèd twazyèm pati. Tout envite dwe mande apwobasyon pa ULVR davans. Sa gen ladan tout Swèd twazyèm pati ki gen ladan sèvis gadri, enstriktè Fitness, DJ, mizisyen ak tout sèvis amizman. Anba okenn sikonstans yo pa ka bay kontraktè twazyèm pati aksè san akonpayman (san apwobasyon alavans ULVR), oswa kle oswa kòd aksè pwopriyete.

DISTURBASYON BRI, EVIKSYON
Pwopriyete nou yo tout sitiye nan kote prive eksklizif. Se poutèt sa, nou mande ou respekte vwazen nou yo epi kenbe bri ou nan nivo 'pale' akseptab. Si ou vle jwe mizik nan aswè, tanpri fè sa men andedan ak pòt yo fèmen sèlman - pa janm deyò. Mizik byen fò andedan vila a pa ta dwe jwe apre 10.30pm. Tanpri kenbe mizik background nan nivo pale lè deyò. Si w pa respekte règ sa yo, sa ka lakòz degèpisman imedya nan ka grav ak/oswa pèt depo sekirite w la. Nou kontwole nivo bri, epi si yon gwoup fè yon ensidan bri ki pa akseptab, oswa nou sispèk ke nenpòt anrjistreman gwoup ka lakòz dezòd bri, nou rezève dwa tou pou poste gad sekirite nan lakou Villa a pandan sejou a. Sa a pral antrene ak frè adisyonèl nan € 600 pou 24 èdtan, oswa € 300 pou chak swa / 12 èdtan.

ULVR vle kenbe yon atmosfè familyal pou plezi trankil envite nou yo. Nou lwe bay fanmi ak granmoun responsab. Envite yo dwe respekte trankil ak lapè, pou yo pa deranje lòt rezidan ki nan zòn imedya a. Kominote a gen règ trè sevè konsènan bri ki dwe respekte. Sa yo fikse direktiv strik se kontwole bri twòp. Se yon ofans kriminèl pou moun yo lakòz bri ak nwuizans ki lakòz moun yo pa kapab detann epi jwi lavi lakay yo ak lavi kominote a.

Pou evite bri ak nwuizans vwazen li rekòmande:

 • Pou kontwole nivo son ke yo emèt nan aparèy elektwonik yo tout tan nan jounen an.
 • Mete sistèm mizik sou tapi kawotchou ak fè fas a nan direksyon pou pwopriyete nou yo ede absòbe son.
 • Si ou soti oswa retounen lakay ou byen ta lannwit pran plis swen pou pa deranje vwazen yo nan vwa byen fò ak klakan nan pòt (machin).
 • Asire w ke timoun yo ap jwe nan yon fason ki konsiderab pou vwazen epi ki pa lakòz yon twoub.

Si nou resevwa yon plent nan men vwazen nou yo n ap fè w konnen dirèkteman pou diminye bri w. Si nou resevwa yon dezyèm plent konsènan bri neglijans oswa twòp, kominote nou an ap penalize nou ak yon amann GBP £250. Montan sa a pral dedwi nan depo sekirite ou. Si nou resevwa yon twazyèm plent, plent sa a gen anpil chans pou nou kontakte otorite lokal yo ak/oswa lapolis pou mande moun ki responsab la diminye bri ak nwuizans pou vwazen yo ak kominote a. Nan etap sa a, otorite lokal yo gendwa mande pou yo kite vila a, sa ki pral lakòz degèpisman imedya. Si sa rive, depo w la ap pèdi. Sanksyon yo pou lakòz twòp bri yo tou de byen vit administre ak estrikteman aplike.

BACHELORET, BACHELORETTE, STAG, HEN DO'S AK LÒT FET BÒ
Pwopriyete nou yo abondan, epi yo sitiye nan byen prestijye, kidonk, alòske pafè pou jou ferye fanmi, èskapad koup, antrepriz, sante ak retrè gòlf, nou pa akeyi Bachelor oswa Bachelorette, Stag oswa Hen pati, jan li di sou sit entènèt nou an. Pandan ke okazyon espesyal tankou anivèsè ak fèt anivèsè nesans yo gen dwa, Stag, Hen do's ak lòt pati byen fò ak DJ yo pa. Nou pa pèmèt tou gwoup menm sèks ak yon laj mwayèn ki mwens pase 30 an. Tanpri dwe avèti si nenpòt gwoup rive ki pa respekte kondisyon sa yo, yo pral refize pèmisyon pou tcheke nan Villa a. Y ap retounen depo sekirite/domaj ou, men peman lokasyon w ap pèdi. Si nou sispèk ke nenpòt anrjistreman gwoup ka lakòz twoub bri, nou rezève tou dwa pou poste gad sekirite nan teren yo nan Villa a pandan sejou a. Sa a pral antrene ak frè adisyonèl nan € 600 pou 24 èdtan, oswa € 300 pou chak swa / 12 èdtan.

BÈT
Anjeneral, nou pa aksepte bèt nan nenpòt nan Villas nou yo. Sepandan, ka gen sèten eksepsyon, tankou chen pou avèg. Nan ka sa yo, ou dwe jwenn pèmisyon alekri nan men ULVR.

Itilizasyon itilite ak anviwònman
ULVR pran swen espesyal pou minimize enpak nou mete sou anviwònman an. Nou santi se responsablite nou ak envite nou pou pran swen anviwònman an. Se poutèt sa, nou mande w pou w reflechi ak anpil atansyon sou itilizasyon dlo ak elektrisite. Enkli nan pri pou lokasyon jou ferye w la se itilizasyon elektrisite pou yon valè GBP £ 125 pa semèn. Sa a ase pou itilizasyon nòmal èkondisyone, limyè, enstalasyon elektrik ak basen cho/pisin lan. Gen kèk kliyan, malerezman, kite tout limyè, fanatik, èkondisyone ak chofaj/ponp nan basen cho fonksyone 24 èdtan pa jou. Si ou fè sa, lè sa a coût de elèktrisite yon semèn gen anpil chans pou être 3 a 4 fwa nivo de l' kay nòmal. Itilizasyon siplemantè plis pase GBP £ 125 pral dedwi nan depo sekirite ou. Pou egzanp, èkondisyone pa ta dwe janm rete limen nan chanm ki pa okipe paske li pran sèlman 5 minit pou refwadi yon chanm. Yon fwa ankò, èkondisyone pa ta dwe janm chanje sou nan chanm ki gen swa pòt oswa fenèt louvri, sa a pa sèlman defèt objektif la nan mete sou èkondisyone a, men tou ka mennen nan rupture nan sistèm nan èkondisyone kòm li pral twòp travay ap eseye refwadi yon. chanm nan tanperati a vle ke li p'ap janm ka rive jwenn. Fanatik yo ta dwe tou etenn lè chanm nan pa itilize, menm jan ak limyè ak lòt atik elektrik yo ta dwe. Asen cho a, jè pisin, sona ak chanm vapè yo ta dwe tou etenn lè yo pa itilize.

Nou remèsye ou davans pou konsiderasyon ou. Li non sèlman ede nou kenbe pri lokasyon nou yo pi ba ke posib, li tou sove ou nenpòt depans siplemantè apre jou ferye ou, epi li ede pwoteje anviwònman nou an tou.

RESPONSABLITE, DEKOU SWEN AK SIPÈVIZYON / INDEMNITY
Ou aksepte epi rekonèt ke ou responsab ak responsab pou sekirite ak byennèt tout envite ou yo, twazyèm pati ou kontra, ak nenpòt lòt moun ou envite yo rete nan pwopriyete nou yo pandan tan lokasyon an. Ou menm ak envite ou (yo) oblije pran bon jan swen lè w ap viv nan pwopriyete nou yo epi ou dwe espesyalman vijilan a timoun k ap jwe nan jaden yo, tou pre oswa nan pisin lan oswa rmou, sonje pa gen okenn sovtaj, ak sifas yo ka glise. Timoun DWE anba sipèvizyon yon granmoun toutan lè yo rete nan Villa a. Ou pa gen dwa antre nan pwopriyete nou yo lè mouye nan naje, menm jan planche yo ka glise. Domaj oswa aksidan ki rive kòm yon rezilta pa dwe responsablite nan ULVR. ULVR pral san repwòch pou nenpòt ki blesi ki fèt pandan sejou ou. Nou ankouraje w aji avèk responsabilite ak koutwa pandan sejou ou. Anba okenn sikonstans yo pa ka pran verre nan zòn pisin lan, rmou oswa pisin lan.

PÈDI E JWENN
Atik ki rete nan yon pwopriyete yo pral retounen sèlman sou demann ak depans envite a. ULVR pa responsab pou bagay ki pèdi yo. ULVR pral sèlman kenbe atik pou katòz (14) jou anvan yo jete yo.

KONDISYON METEO
Kondisyon metewolojik yo kapab enprevizib, epi yo ka chanje rapidman ak anpil. ULVR pa ka responsab pou kondisyon metewolojik dezagreyab oswa inoporten e pa gen ranbousman pou kondisyon sa yo.

TRAVAY KONSTRIKSYON
ULVR pa ka predi plan konstriksyon nan zòn nan ak Se poutèt sa pa ka responsab pou nenpòt deranjman. Nan ka konstriksyon otorite lokal yo, devlopè prive yo oswa vwazen yo ap fèt, li enpòtan pou remake ke nou pa responsab pou travay sa yo e nou pa kapab sispann travay sa yo ap fèt e nou pa kapab kontwole nivo bri a. . Nou pa ka responsab pou okenn travay bilding ki fèt pandan peryòd lokasyon ou. Pa gen ranbousman yo ka bay nan evènman an nan konstriksyon ki tou pre

SIYATI DIAMAN LUSSÈ SÈVIS (PHUKET)
Si Villa ou vini ak yon sèvis sa a ou dwe okouran de kondisyon sa yo:

 • Dejene enkli ki ka gen ladan sa ki annapre yo: fwi fre, yogout, muzli, sereyal, frèch kwit kwasans / patisri, pen, pen griye, bè & konfiti prim, ji fwi, ak yon seleksyon nan ti ak kafe. Sèvis manje maten gratis nou an pa gen ladan nenpòt manje kwit, pou ki yon chef ap oblije nan yon frè adisyonèl.
 • Yon chef pou manje midi ak dine enkli, men ou dwe kite manadjè a Villa konnen omwen 7 jou davans si ou bezwen chef la pou manje midi oswa dine nan jou kap vini yo, ak nan ki tan. Manje midi ka ant 12 ak 2pm, ak dine ant 6.30pm ak 8pm.
 • Ou dwe fè nou konnen ki sa ou ta renmen manje omwen 7 jou davans pou pèmèt tan pou fè makèt pou engredyan ak planifikasyon repa. Meni yo pral voye ba ou davans pou pèmèt ou chwazi manje ou. Peman ka fèt pa kat kredi si lòd yo te fè anvan yo rive, otreman peman yo dwe fèt nan lajan kach omwen 48 èdtan anvan chak repa. Sa vle di pou de premye jou ou nan manje peman dwe fèt nan lajan kach lè yo rive nan Villa a manadjè Villa ou.
 • Meni yo pa ka melanje. Chak meni ou chwazi a dwe pou tout manm nan gwoup ou eksepte timoun ki poko gen laj de. Pou timoun ki gen ant 2 ak 8 ane ou ka ranplase nenpòt meni ak yon sèl chwa altènatif nan meni timoun yo. Yon fwa ou te fè chwa meni ou ak enfòme nou li pa ka chanje, akòz lefèt ke nou anboche / orè chèf depann sou sa ki chwazi, plis nou menm tou nou imedyatman eseye achte kòm anpil pwodwi davans ke posib.
 • Yon Villa pre-estoke sèvis enkli ladan li. Li se pou yon kantite maksimòm de atik ki ka anfòm nan bòt la nan yon sèl machin fanmi an. Nenpòt kantite atik ki pi konsekan pase sa a pral gen yon chaj adisyonèl pou anbochaj nan yon kamyonèt, osi byen ke tan an pase chaje ak dechaje kamyonèt la nan £ 35 pou chak moun pou chak èdtan. Tanpri sonje tou, pafwa li ka pa posib pou achte atik yo mande yo. Anplwaye nou yo ap toujou bay 'pi bon efò yo' yo ka resevwa yon pwodwi ki sanble, men li ka pa kapab jwenn li nan tout.
 • Transfè Ayewopò yo enkli anba kondisyon sa yo. Nou ofri ou yon transfè Minibuss gratis pou chak 10 envite nan tou de kòmansman ak nan fen jou ferye ou. Si ou bezwen transfè adisyonèl sa yo ka bay pou £ 80 chak fason.

SIYATI DIAMAN LUSSÈ SÈVIS (MARBELLA)
Si Villa ou vini ak yon sèvis sa a ou dwe okouran de kondisyon sa yo:

 1. Gen dejene ki gen ladann ki ka gen ladan yo: yogout, muzli, sereyal, krwasan/patisri ki fèk kwit, pen, pen griye, bè ak konfiti prim, ji fwi, ak yon seleksyon ti ak kafe. Sèvis manje maten gratis nou an pa gen ladan okenn manje kwit, pou yon chef yo pral mande pou yon frè adisyonèl.
 2. Yon chef pou manje midi ak dine nan yon sèl jou enkli ladan li. Ou dwe fè manadjè a Villa konnen 7 jou davans si ou bezwen swa chef la pou manje midi oswa dine nan jou kap vini yo, ak nan ki tan. Manje midi ka ant 12 ak 3pm, ak dine ant 6.30pm ak 8pm.
 3. Ou dwe fè chef la konnen kisa ou ta renmen manje omwen 7 jou davans pou pèmèt tan fè makèt pou engredyan ak planifikasyon repa. Ou pral voye meni Villa nou an anvan yo rive ou pou ou ka fè seleksyon ou yo.
 4. Si pou nenpòt ki rezon yon chef pa disponib epi si ou te peye pou sèvis chef adisyonèl, ou pral ranbouse lajan ou peye pou sèvis sa yo sèlman. Si yo ba ou yon sèvis chef gratis epi pou nenpòt ki rezon, yon chef pa disponib, yo pap peye okenn ranbousman. ULVR pa ka garanti disponiblite chèf akòz depandans sou sèvis twazyèm pati.
 5. Yon Villa pre-stocking sèvis ins enkli. Li se pou yon kantite maksimòm atik ki ka anfòm nan bòt nan yon machin fanmi. Nenpòt kantite atik ki pi gran pase sa a lè sa a, pral gen yon chaj adisyonèl pou anbochaj la nan yon kamyon, osi byen ke tan an te pase chaje ak dechaje kamyon an nan £ 35 pou chak moun pa èdtan. Tanpri sonje tou, pafwa li ka pa posib pou achte atik yo mande yo. Anplwaye nou yo ap toujou bay 'pi bon efò' yo pou jwenn yon pwodwi menm jan an, men yo ka pa kapab jwenn li ditou.

SÈVIS CHEF
Si pou nenpòt ki rezon yon chef pa disponib epi si ou te peye pou sèvis chef adisyonèl, ou pral ranbouse lajan ou peye pou sèvis sa yo sèlman. Si yo ba ou yon sèvis chef gratis epi pou nenpòt ki rezon, yon chef pa disponib, yo pap peye okenn ranbousman. ULVR pa ka garanti disponiblite chèf akòz depandans sou sèvis twazyèm pati.

FORCE majeures
Vle di nenpòt sikonstans etranj ak enprevizib ki depase kontwòl nòmal nou yo, ki konsekans yo nan pa t 'kapab yo te evite menm lè fè egzèsis tout swen akòz. Sikonstans oswa evènman sa yo gen ladan, men se pa sa sèlman, lagè, oswa menas nan lagè, revòlt, ajitasyon sivil, epidemi oswa pandemi, diskisyon endistriyèl oswa grèv, inevitab oswa enprevi pwoblèm teknik ak Villa a, transpò, oswa fèmti oswa konjesyon nan èpòt, aktivite teworis, dezas natirèl, dezas endistriyèl, dife, vòl, inondasyon ak kondisyon metewolojik negatif. Nan evènman an nan nenpòt nan pi wo a Lè sa a, yon rediksyon nan sèvis pouvwa rive, ak ranbousman oswa peman konpansasyon pa ka fèt.

CHANJMAN VÈBAL
Chanjman vèbal nan kontra yo pa valab sof si dakò ak konfime alekri pa ULVR.

LANG, ENPRIMASYON, TIP, TÈM & KONDISYON, ERÈ KALKIL AK OMISYON
ULVR rezève dwa pou korije nenpòt enprime oswa tape erè, omisyon oswa erè kalkil nan nenpòt ki lè. Nou menm tou nou rezève dwa pou yo amande tèm nou yo ak kondisyon ki aplike nan anrjistreman ou a nenpòt ki lè ak san avètisman alavans. Nan tout zafè vèsyon orijinal lang angle tèm ak kondisyon sa yo pran presedan.

KONTRA, PLENT AK SUJESTYON
ULVR fyè tèt li sou bon jan kalite a nan pwopriyete li yo, ak presizyon nan deskripsyon Villa li yo, men yo ta dwe yon envite santi ke Villa a pa te satisfè deskripsyon li yo li ta dwe premye dwe pote nan atansyon a nan reprezantan ULVR nan pwopriyete a. Si envite a pa kontan ak rezolisyon lokal la, lè sa a, yo ta dwe mete nenpòt lòt kòmantè oswa sijesyon alekri, nan lespas 14 jou apre ou retounen, pou espesifye pwoblèm yo, Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.. UltimateLuxuryVillaRentals.com, Ultimate Luxury Villa Rentals ak ULVR yo se komès estil / non Michael O'Neill, 6/71 Moo.8 T.Vichit, A.Muang, Phuket 83000. Thailand.

 

Copyright © 2024 ultim Luxury Luxury Rental. Tout dwa rezève.
Konsepsyon sit entènèt pa Fusion likid